អាណិតណាស់! វីដេអូមេឆ្កែកប់កូនរបស់វាដែលងាប់ ធ្វើឲ្យមហាជនរំជួលចិត្ត
សង្គម January 26, 2019 SAM

មិនថាជាមនុស្សឬសត្វឡើយ ឲ្យតែជាម្តាយរបស់គេ គឺតែងតែស្រលាញ់កូន និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូន។ ជាក់ស្តែងថ្មីៗនេះ វីដេអូដែលធ្វើមហាជនរំជួលចិត្តពេញបណ្តាញសង្គម ដោយមេឆ្កែមួយក្បាលបានពាំកូនរបស់វា ដែលទើបនឹងកើតតែក៏ត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។ មេឆ្កែបានពាំកូនរបស់វាដើម្បីកប់ ដែលជាហេតុបញ្ជាក់ពីក្តីស្រលាញ់ ទោះបីជាកូនស្លាប់ទៅហើយក៏ម្តាយនៅតែកប់កូន មិនទុកចោលឲ្យសត្វផ្សេងមកស៊ីកូននោះដែរ។ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ កុំភ្លេចចូលមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖