កាលពីរសៀលថ្ងៃមិញនេះដើម្បីកាត់បន្ថយ និងលុបបំបាត់ទាំងស្រុងចំពោះករណីនេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជូនក្រុមសាងសង់ ដោយសហការជាមួយបងៗប៉ូលីសចរាចរណ៍ដាំបង្គោលដែកដើម្បីឃាំងបែងចែករវាងផ្លូវម៉ូតូ និងឡានដាច់ពីគ្នាតែម្តង។ ស្រាប់តែមុននេះប៉ុន្មានម៉ោង ឃើញបងប្អូនក្នងហ្វេសបុកបានបង្ហោះថាមានម៉ូតូ ជិះចូលធ្វើឲ្យបាក់បាត់ទៅហើយ។ ប្រិយមិត្តក្នុងហ្វេសបុកជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ចំពោះអ្នកបំពានចរាចរណ៍ជាខ្លាំង។ តើប្រិយមិត្តមានមតិយ៉ាងណាដែរ?