ពិតជាគំរូល្អណាស់ ព្រះសង្ឃវត្តដូនស្តើង ខេត្តព្រៃវែង បានដាំបន្លែធម្មជាតិគ្រប់មុខ ទុកសម្រាប់ឆាន់ក្នុងវត្ត ដោយសារការដាំបន្លែច្រើន ឆាន់មិនអស់ ទើបធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃវត្តសិរិសាគរ ដូនស្ដើង បានចែករំលែកទៅអ្នកភូមិដែលរស់នៅជិតវត្តថែមទៀត។ តាមហ្វេសបុក វត្តសិរិសាគរ ដូនស្ដើង បានសរសេររៀបរាប់ថា៖ ” បន្លែធម្មជាតិគ្រប់មុខ ឆាន់មិនអស់ យើងបានចែករំលែកដល់បរិសទ័ជុំវិញវត្ត ដើម្បីផ្តល់នូវសេចក្តីស្រលាញ់ រវាងវត្ត នឹងផ្ទះអ្នកស្រុក ហើយបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះដាំ តាមព្រះសង្ឃវត្តដូនស្តើង”៕