បើគាំទ្រស៊ែរមួយទៅ! ខាងក្រោយរបងសាលាបឹងត្របែក ជំរះស្មៅអស់ ឥឡូវយុវជនសម្រាមប្តូរមកដាំ ផ្កាម៉ោង ១០ ចំនួន ១០០០គុម្ពវិញ
សង្គម May 9, 2019 បក្សីចាំក្រុង

ភ្នំពេញ៖ យុវជនសម្រាម ដែលបងប្អូនបានស្គាល់ដោយសារតែក្រុមការងាររបស់គាត់បានទៅធ្វើការប្រមូលសម្រាមនៅម្តុំប្រឡាយបឹងត្របែក បន្ទាប់ពីបឹងត្របែក ពោរពេញទៅដោយសម្រាមពេញក្នុងបឹង។ ស្រាប់តែថ្មីៗនេះ ផេកយុវជនសម្រាមបានបង្ហោះថា បានដាំផ្កាម៉ោង ១០ ចំនួន ១០០០ គុម្ព នៅក្រោយរបងសាលាបឹងត្របែក។ គាត់បានសរសេរថា៖ “និយាយលេងធ្វើអី ខាងក្រោយរបងសាលាបឹងត្របែកហ្នឹងជំរះស្មៅអស់ហើយបាទ ប្តូរមកជាផ្កាម៉ោងដប់ 1000គុម្ពវិញបាទ !!” ប្រភព៖ យុវជនសម្រាម