ថ្មដែលយើងប្រើសម្រាប់ដាក់ក្នុងតេលេ ឬ គ្រឿងអគ្គិសនីផ្សេងៗ ភាគច្រើនថាមពលរបស់វាអាចប្រើបានក្នុងរយៈពេល ១០០ ម៉ោងទើបអស់ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើការលែងបាន ថ្មប្រភេទនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថា វាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាព និងបរិស្ថាន។ ជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្មប្រភេទនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលរាប់ពាន់លានដុំជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្ដី សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបំលែងថ្មដែលបោះចោលទាំងនោះមកជារបស់មានប្រយោជន៍ និងជួយដល់បរិស្ថាន ដោយការបំលែងធាតុស័ង្កសី និង ម៉ង់ហ្គាណែស ដែលនៅក្នុងថ្មមកធ្វើជាជីសម្រាប់ដាំដុះដំណាំពោត ឲ្យដុះលូតលាស់បានល្អ។ ដើម្បីបំលែងសារធាតុទាំងនោះបាន ថ្មទាំងនោះត្រូវឆ្លងកាត់ការបែងចែកប្រភេទ ការកិន និងការចម្រាញ់។ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖