មកគយគន់សម្រស់បវរកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំង៩នាក់បន្តិចមើល គឺថាស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គ្នានោះឡើយ
សិល្បៈ July 31, 2019 SAM

កម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំ Miss Universe ២០១៩ ហាក់កំពុងតែខិតជិតកៀកចូលមកដល់ហើយ ដោយប្រទេសនីមួយបានខិតខំប្រឹងតែងប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសយកបេក្ខភាពដែលមានរូបរាង និងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាត។ ក្នុងនោះប្រទេសចំនួន៩នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក៏បានរកឃើញម្ចាស់មកុដតំណាងប្រទេសរបស់ខ្លួន ដោយម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតរៀងៗខ្លួន។ តោះយើងមកគយគន់សម្រស់បវរកញ្ញាឯកទាំង៩រូប តំណាងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីបន្តិចទៅមើល៖

១. សំណាង អាលីណា បវកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងប្រទេសកម្ពុជា៖

២. Fahsai Paweensuda Drouin បវកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងប្រទេសថៃ៖

៣. Gazini C. J. Ganados បវកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងប្រទេសហ្វីលីពីន៖

៤. Frederika Alexis Cull បវកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី៖

៥. Hoàng Thị Thùy បវកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងប្រទេសវៀតណាម៖

៦. Swe Zin Htet បវកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងប្រទេសភូមា៖

៧. Shweta Sekhon បវកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី៖

៨. Xin Zhu បវកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងប្រទេសចិន៖

៩. Pradeepta Adhikari បវកញ្ញាឯកចក្រវាលតំណាងប្រទេសនេប៉ាល់៖