មកជួបលោក Dwayne Johnson (The Rock) នៅក្នុងរឿង Fast & Furious: Hobbs & Shaw
PR August 3, 2019 sovann khmernote

លោក Dwayne Johnson ឬយើងហៅគាត់មួយទៀតថា The Rock បានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងសាច់រឿងថ្មីមួយគឺ Fast & Furious: Hobbs & Shaw ដែលនៅក្នុងរឿងមួយនេះគឺតម្រូវឲ្យលោកសហការជាមួយលោក Jason Statham ដែលសម្តែងជាតួ Shaw នៅក្នុងបេសកកម្មពិសេសមួយដើម្បីសង្រ្គោះពិភពលោកជាលើកទី៤។
ខ្សែស្រឡាយដ៏ធំរបស់ Fast & Furious នេះមានចាក់បញ្ចាំងជាលក្ខណៈ 3D, 4DX, ATMOS និង IMAX ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ។

ចុចទីនេះដើម្បីទស្សនា trailer

ដើម្បីទទួលបានពត៌មានលំអិតពីភាពយន្តនេះ និង ពត៌មានផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹង ភាពយន្តដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត អាចចូលទៅកាន់ចៃកុនតាមរយៈ www.cinema.com.kh រឺតាមប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គមដូចជា: www.facebook.com/JaiKon.Cambodia, www.youtube.com/JaiKonCambodia ហើយក៏អាច add ចៃកុនជាមិត្តក្នុងកម្មវិធីLINE ដែលមាន ID: @JAIKON ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដូចជាសំបុត្រកុន និង របស់ពីភាពយន្តជារៀងរាល់សប្តាហ៍។