អាណិតណាស់! អ៊ុំស្រីម្នាក់បោសសំរាមនៅចំហៀងវាំង គាត់មានជំងឺ ស្បួនលានចេញក្រៅ ចងរឹតមកចង្កេះ គាត់មានបណ្ណ ប ស ស ដើម្បីព្យាបាល តែគាត់គ្មានលុយសំរាប់ហូបចុកនៅក្នុងពេទ្យ
សង្គម November 8, 2019 បក្សីចាំក្រុង

យោងតាមហ្វេសបុករបស់បងប្រុសឈ្មោះ ស្រេន វុធថា បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖ សុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នា អ៊ុំស្រីម្នាក់បោសសំរាមនៅចំហៀងវាំងរាល់ថ្ងៃ ដោយមានជំងឺជាប់ខ្លួនតែមិនហ៊ានទៅព្យាបាល គាត់មានជំងឺ ស្បួនលានចេញក្រៅ គាត់ចងរឹតមកចង្កេះ គាត់មានបណ្ណ័ ប ស ស ដើម្បីព្យាបាល តែគាត់គ្មានលុយសំរាប់ហូបចុកនៅក្នុងពេទ្យ ទើបគាត់មិនហ៊ានទៅពេទ្យព្យាបាលទេព្រោះគ្មានលុយសំរាប់ហូបចុក គាត់សូមអោយបងប្អូនជួយដល់គាត់ផង លេខសំរាប់ជួយដល់គាត់ 081606868