នៅរាត្រីថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ Virgelia Productions បានរៀបចំការប្រកួតការប្រកួតសម្រស់លើកទី៣១ នៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយជ្រើសរើសបវកញ្ញាតំណាងជាតិនីមួយៗដើម្បីគ្រងតំណែង Miss Asia USA (តំណែងធំជាងគេ) Mrs. Asia USA, Miss Teen Asia USA, Miss Latina Global, Mrs Latina Global និង​ Miss Teen Latina Global ឆ្នាំ២០១៩។

ក្នុងនោះផងដែលអ្នកនាង niza ounnguyen ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជា បានគ្រងមកុដតំណែងជា MRS. ASIA USA ដោយតំណែងនេះសម្រាប់ស្ត្រីដែលកំពុងមានគ្រួសារ ឬធ្លាប់មានគ្រួសារហើយ។ សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនាង niza ounnguyen ជាកូនកាត់៣សាសន៍ អ្នកនាងបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឆ្នាំ២០១៣ សព្វថ្ងៃមានកូនស្រីចំនួន៣នាក់ជាចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍៕ ប្រភព៖ Team Cambodia