រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ធ្វើសេចក្ដី​បញ្ជាក់​ព័ត៌មាន​ឆ្លើយតបទៅមជ្ឈដ្ឋានខ្លះ បានចោទប្រកាន់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ដី ៤០ហិកតាឲ្យយួន
សង្គម November 29, 2019 បក្សីចាំក្រុង

បន្ទាប់ពីនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបានបញ្ចេញយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្លាស់ទីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅផ្ទះបណ្តែតទឹក ឲ្យទ្បើងរស់នៅលើគោកវិញ ដែលអាជ្ញាធរខេត្កកំពង់ឆ្នាំងរៀបចំដី ៤០ហិកតា ឥឡូវនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានធ្វើសេចក្ដី​បញ្ជាក់​ព័ត៌មាន​ ដោយ​អ្នក​នាំពាក្យ​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងការចោទប្រកាន់ថា​ រដ្ឋាភិបាល​ កាត់ដី​អោយយួន​ ៤០​ ហិកតា​ ដោយមានខ្លឹមសារថា៖