របៀបការពារខ្លួនមិនឲ្យឆក់ស្លាប់ ក្រោយរថយន្តបុកបង្គោលភ្លើងមានចរន្តអគ្គិសនី
សង្គម March 1, 2020 SAM

ជាធម្មតាពេលយើងធ្វើដំណើរទៅណណាមកណានៅតាមដងផ្លូវមិនថា ផ្លូវជិត ឬផ្លូវឆ្ងាញ ប្រសិនបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្ន ឬប្រហែសតែបន្តិច វាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាន។ ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែដឹងពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួន ដែលបានការពារ ក៏ដូចជាជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតខ្លួនយើង និងអ្នកដទៃបាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រសង្គ្រោះខ្លួនឯងមិនឲ្យឆក់ស្លាប់ ប្រសិនបើយើងបានជួបហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ហើយរថយន្តរបស់យើងបានជ្រុលទៅបុកនឹងបង្គោលភ្លើង ដែលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្លាំង។ ចង់ដឹងថា តើវិធីសាស្ត្រនោះយ៉ាងណា ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖