ប្រើ Laptop រាល់ថ្ងៃ តិចអត់ដឹងដំណើរការផលិតរបស់វាម៉េចចុះ? បើចង់ដឹង ចូលមើលទាំងអស់គ្នា
សង្គម March 1, 2020 SAM

កុំព្យួទ័រយួរដៃ ឬ Laptop គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយ សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ដោយសារតែវាបានជួយសម្រួលដល់ការបំពេញការងារបានយ៉ាងច្រើន មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏ជំនួយដល់ការកម្សាន្តនានាផងដែរ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Laptop បានបំពាក់នូវមុខងារសម្បូរបែបយ៉ាងច្រើន ហើយវាត្រូវបានគេផលិតជាច្រើនជម្រើសសម្រាប់តម្រូវតាមការប្រើប្រាស់ និងថវិការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាដំណើរការនៃការផលិតកុំព្យួទ័រយួរដៃ​ ឬ Laptop នៅឯបរទេស ដែលសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ដំណើរការ Robot ជាច្រើនផ្នែកទើបចេញជារូបរាង Laptop? ចង់ដឹងថាដំណើរការផលិតនោះយ៉ាងណាទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖