ធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ តើឈើគូសគេផលិតម៉េចខ្លះ? តើគេដាក់សារធាតុអ្វីខ្លះនៅចុងឈើគូស? តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា
សង្គម March 2, 2020 SAM

ឈើគូសគឺជាសំភារៈម៉្យាងដែលយើងនិយមប្រើប្រាស់ ដើម្បីបង្កាត់ភ្លើង ដោយសារតែវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់យកតាមខ្លួន ងាយស្រួលប្រើ អាចប្រើប្រាស់បានយូរ និងជាពិសេសមានតម្លៃថោកសមរម្យទៀតផង។ ឈើគូសត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ជាយូរណាស់មកហើយ ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានដឹងថា តើដំណើរការនៃការផលិតឈើគូសមានអ្វីខ្លះ? តើគេយកដើមឈើអ្វីមកផលិតជាឈើគូស? តើដើមឈើមួយដើម អាចផលិតចេញជាឈើគូសតូចៗប៉ុន្មានប្រអប់? ដើម្បីដឹងចម្លើយទាំងនេះ Khmernote TV នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីចង្វាក់ផលិតកម្មនៃការផលិតឈើគូសដូចខាងក្រោមនេះ៕