ធ្លាប់លេងបាញ់ឃ្លីពីក្មេង មានដែរឆ្ងល់អត់ថា តើគ្រាប់ឃ្លីគេផលិតឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះ?
សង្គម March 2, 2020 SAM

ប្រសិនបើអ្នកកើតនៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ឆ្នាំ២០០០ អ្នកប្រាកដជាធ្លាប់ស្គាល់ និងធ្លាប់លេងបាញ់ឃ្លីកាលពីក្មេងជាមិនខាន ដោយសារតែនៅជំនាន់នោះមិនសូវមានឧបករណ៍លេងសម្បូរបែបដូចសម័យឥលូវ ហើយក៏មិនសូវមានលុយទិញសំភារៈថ្មីៗ ទំនើបៗផងដែរ។ នៅជំនាន់នោះភាគច្រើនក្មេងៗច្រើនតែនាំគ្នាគាស់កំប៉ុងថ្នាំ ដែលគេប្រើរួច ដើម្បីយកគ្រាប់ឃ្លីមកលេង ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើគ្រាប់ឃ្លីនោះគេផលិតឡើងដូចម្តេចឡើយ? ដើម្បីចង់ដឹងថា គ្រាប់ឃ្លីគេផលិតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះ? មកទស្សនាវីដេអូការផលិតឃ្លីនៅរោងចក្រជប៉ុនទាំងអស់គ្នា៖