ឧស្សាហ៍ប្រើធុបមូស មានឆ្ងល់អត់ តើធុបមូលគេផលិតពីអ្វី? ហេតុអ្វីគ្រាន់តែផ្សែងរបស់សោះអាចធ្វើឲ្យមូសស្រងល់បាន?
សង្គម March 2, 2020 SAM

ភាសាទូទៅតែងតែហៅថា ធុបមូស គឺជាវត្ថុម៉្យាងសម្រាប់អុជដេញមូស ឬក៏ធ្វើឲ្យមូសស្លាប់បាន ដើម្បីកុំឲ្យមូសទាំងនោះមកខាំបឺតឈាមយើងបាន។ បច្ចុប្បន្នមានធុបមូសជាច្រើនជម្រើសដាក់លក់នៅលើទីផ្សារ ដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យ និងងាយស្រួលទិញណាស់។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរទេថា តើធុបមូសទាំងនោះផលិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមអ្វីខ្លះ បានជាធ្វើឲ្យសត្វមូសដែលគ្រាន់តែហើរកាត់ផ្សែងរបស់វាសោះ អាចធ្វើឲ្យមូសស្រងល់ ឬរហូតដល់ស្លាប់បាន? តើផ្សែងដែលចេញពីធុបមូសនោះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬទេ? ដើម្បីដឹងចម្លើយទាំងនេះ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖