ដែរឆ្ងល់អត់ថា តើទូដកលុយ ATM គេផលិតយ៉ាងខ្លះ បានជាមានសុវត្ថិភាពបែបនេះ? តោះមកមើលទាំងអស់គ្នា (មានវីដេអូ)
សង្គម March 3, 2020 SAM

ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ វាបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលយ៉ាងច្រើនដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ជាក់ស្តែងដូចជាទូដកលុយចល័ត ATM ជាដើម គឺមនុស្សទូទៅមិនបាច់ត្រូវការដាក់លុយជាប់ខ្លួនច្រើនពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាឡើយ គឺគ្រាន់តែមានកាតរបស់ធនាគារ នោះយើងអាចដកលុយតាមទូ ATM បានយ៉ាងងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស ហើយមានសុវត្ថិភាពទៀត។ អញ្ចឹងតើទូ ATM នោះផលិតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ បានជាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការដក-ដាក់ប្រាក់បែបនេះ? តើចោរអាចលួចទូនេះបានដែរឬទេ? ចង់ដឹងចម្លើយទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖